Zonne-energie

Zonne-energie

Hoe werkt zonne-energie?

Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Als er op een zonnecel licht valt, dan ontstaat er elektriciteit. Deze opgewekte elektriciteit is in gelijkspanning, daarom heeft u een omvormer nodig. Deze omvormer zet de gelijkspanning om in wisselspanning. U kunt nu zonder dat u er naar hoeft om te kijken de door u zelf opgewekte energie direct gebruiken voor al uw elektrische apparaten.

 Een zonne-stroom systeem bestaat uit zonnepanelen, een omvormer en bevestigingsmaterialen voor de zonnepanelen.

Gebruikt u minder stroom dan wordt opgewekt door uw zonnepanelen dan levert u elektriciteit terug aan het elektriciteitsnet. U zult uw elektriciteitsmeter dan letterlijk zien terugdraaien! Gebruikt u meer stroom, bijvoorbeeld ’s avonds, dan springt het elektriciteitsnet bij. In de praktijk merkt u met een oplossing van Zonzo het verschil niet tussen de ouderwetse energie en de zonne-energie, wat u wel merkt zijn de voordelen van zonne-energie!

Zo simpel kan zonne-energie zijn. Als het u nog niet helemaal duidelijk is of u nog concrete vragen heeft dan kunt u altijd bij de veel gestelde vragen kijken of contact opnemen met Zonzo!